• Roman Konieczny - 664 886 814
  • r.konieczny@op.pl

Adwokat Krzysztof Miedziński

Adwokat Krzysztof Miedziński

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację Adwokacką odbywał najpierw przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, a następnie przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku.
 
Podczas aplikacji adwokackiej pracował m. in. w kancelarii Kruża i Wspólnicy Adwokacka Spółka Komandytowa z siedzibą w Gdańsku, w której przede wszystkim zajmował się stałą, profesjonalna obsługą przedsiębiorców, tworzył umowy handlowe, a także sporządzał wszelkiego rodzaju pisma procesowe i przygotowawcze. W roku 2014 wystąpił przed sądami powszechnymi jako obrońca w sprawach karnych i profesjonalny pełnomocnik w sprawach cywilnych w prawie 100 sprawach.

Specjalizuje się w prawie umów handlowych i spółek, przed Sądem często występuje w sprawach rodzinnych i karnych. Obecnie członek Stowarzyszenia Academia Economica, współtwórca i prowadzący projekt Lunch z Prawnikiem. Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” sp. z o. o. w Gostyninie i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie sp. z o. o.

Od 2013 r. Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, w którym zajmował się m. in. przekształceniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego.

Adwokat w Kancelarii Adwokackiej Konieczny & Miedziński – odpowiedzialny za prawo handlowe i gospodarcze, zajmujący się również prawem rodzinnym i ubezpieczeń społecznych. Wykładowca podstaw prawa w ALO przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku i Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku.

Doświadczenie w relacjach z ZUSem i organami administracji nabierał pracując jako starszy referent w zespole ds. orzekania wypadków przy pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku, co umożliwiło mu zapoznanie się z metodami i mechanizmami działania urzędów państwowych i samorządowych.
 
W latach 2006 – 2007 przebywał w Niemczech na stypendium zagranicznym, podczas którego studiował na Wydziale Prawa i Administracji Westfälische Wilhelms-Universität Münster, a także odbył praktykę w kancelarii adwokackiej i notarialnej Hubert Kulke i Ulrich Schmidt Rechtsanwälte und Notare. Adwokat Krzysztof Miedziński zapewni Państwu rzetelność, bezpieczeństwo, wysoki poziom merytoryczny usług oraz indywidualne podejście do każdego Klienta i każdego problemu.
 
Obsługa prawna Klientów prowadzona jest również w języku angielskim oraz niemieckim.