• Roman Konieczny - 664 886 814
  • r.konieczny@op.pl

Cennik

Cennik

Sposób ustalenia wynagrodzenia, jego wysokość i termin płatności omawiamy indywidualnie z Klientem. Ustalając wysokość wynagrodzenia, bierzemy pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy. Podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia stanowią stawki minimalne określone w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez skarb państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, które do wglądu znajduje się w siedzibie Kancelarii.

W przypadku stałej obsługi prawnej możliwe jest przyjęcie wynagrodzenia godzinowego lub ryczałtowego. Metoda ustalenia wynagrodzenia i jego wysokość uzależnione są od specyfiki działalności Klienta oraz jego potrzeb, a także ilości, rodzaju i charakteru występujących zagadnień prawnych.

W przypadku trudnej sytuacji majątkowej istnieje możliwość złożenia do odpowiedniego Sądu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i wskazania we wniosku konkretnego adwokata do prowadzenia danej sprawy.

Podkreślić również należy, iż w przypadku pomyślnego zakończenia sprawy, Sąd zasądza zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego od strony przeciwnej.