• Roman Konieczny - 664 886 814
  • r.konieczny@op.pl

Obsługa organizacji pozarządowych

Obsługa organizacji pozarządowych

  • sporządzanie umów, aktów założycielskich, statutów, regulaminów, uchwał, a także opiniowanie zawieranych umów;
  • koordynowanie realizacji projektów, w szczególności pod względem ich zgodności z obowiązującymi procedurami;
  • prowadzenie szkoleń;
  • reprezentacja przed organami administracyjnymi i w postępowaniach sądowych.