• Roman Konieczny - 664 886 814
 • r.konieczny@op.pl

Obsługa prawna przedsiębiorców, sprawy gospodarcze i spółek handlowych

Obsługa prawna przedsiębiorców, sprawy gospodarcze i spółek handlowych

 • obsługa prawna władz spółek prawa handlowego;
 • analiza i weryfikacja umów;
 • prowadzenie negocjacji w trakcie zawierania, zmiany i rozwiązania umowy;
 • reprezentowanie w negocjacjach z kontrahentami
 • sporządzanie aktów założycielskich, statutów, regulaminów, uchwał, porozumień, ogólnych warunków umownych, a także opiniowanie zawieranych umów;
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze w tym składanie wniosków o ogłoszenie upadłości;
 • sporządzanie pism procesowych, w tym środków zaskarżenia;
 • przygotowywanie opinii prawnych w zleconym przedmiocie;
 • prezentowanie w sprawach sądowych oraz przed organami administracji;
 • przygotowywanie umów z kontrahentami, usługobiorcami, jak również związanych z bieżącym funkcjonowaniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem lub instytucją;
 • doradztwo w bieżącym funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, spółdzielni i stowarzyszeń;
 • rejestracja podmiotów gospodarczych w KRS/ewidencji działalności gospodarczej;
 • rejestracja zmian w KRS/ewidencji działalności gospodarczej;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów spółek, statutów spółek, fundacji, stowarzyszeń, regulaminów i dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • reprezentowanie interesów przedsiębiorcy przed osobami fizycznymi i prawnymi (negocjacje) oraz przed Sądami i organami administracyjnymi;
 • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki (art. 299 k.s.h.);