• Roman Konieczny - 664 886 814
 • r.konieczny@op.pl

Prawa związane z nieruchomością

Prawa związane z nieruchomością

 • sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości;
 • zniesienie współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości, ustanowienie odrębnej własności lokalu;
 • zasiedzenie, służebności, uwłaszczenie, wywłaszczenie;
 • przywrócenie naruszonego posiadania;
 • podział/scalenie nieruchomości;
 • wywłaszczenie i odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
 • odzyskiwanie nieruchomości;
 • opłata adiacencka, opłata planistyczna;
 • rozliczenia nakładów poczynionych;
 • hipoteki, postępowania wieczysto księgowe - powództwa o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej;
 • umowy pośrednictwa nieruchomości.