• Roman Konieczny - 664 886 814
  • r.konieczny@op.pl

Prawo medyczne i działalność lecznicza

Prawo medyczne i działalność lecznicza

  • sporządzanie umów, aktów założycielskich, statutów, regulaminów, ogólnych warunków umownych, a także opiniowanie zawieranych umów;
  • tworzenie, przekształcenia i likwidacje podmiotów prowadzących działalność leczniczą;
  • doradztwo prawne przy zawieraniu kontraktów z NFZ;
  • sporządzenie protestów od komisji konkursowych;
  • doradztwo prawne w zakresie świadczenia usług medycznych