• Roman Konieczny - 664 886 814
 • r.konieczny@op.pl

Sprawy administracyjne, budowlane i sprawy związane z ochroną środowiska

Sprawy administracyjne, budowlane i sprawy związane z ochroną środowiska

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej I i II stopnia;
 • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • sporządzanie wniosków, odwołań, skarg i zażaleń;
 • kierowanie wniosków o zmianę, sprostowanie decyzji, wznowienie postępowania;
 • prawo budowlane obejmujące czynności administracyjne związane z procesem; inwestycyjnym, w tym uzyskiwanie zezwoleń, pozwoleń, zaświadczeń, koncesji, licencji i innych zgód administracyjnych;
 • merytoryczne wsparcie klientów dotyczące realizacji ustawowych obowiązków w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska;
 • sporządzanie wniosków o wpisy do rejestrów prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
 • sporządzanie zawiadomień o rozpoczęciu działalności polegającej na wytwarzaniu oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach;
 • sporządzanie sprawozdań związanych z realizacją obowiązku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
 • sporządzanie sprawozdań o ilości i masie wprowadzonego sprzętu z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu;
 • sporządzanie sprawozdań związanych z realizacją obowiązku dotyczącego informowania o poziomach osiągniętych zwrotów, środkach przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne, a także o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami;
 • prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o masach opakowań, w których wprowadzono do obrotu produkty;
  • obliczanie opłat produktowych.