• Roman Konieczny - 664 886 814
 • r.konieczny@op.pl

Sprawy cywilne i prawo spadkowe

Sprawy cywilne i prawo spadkowe

Prawo cywilne

sprawy o zapłatę, w tym:

 • roszczenia wynikające z umów, np. sprzedaży (gwarancja, rękojmia), najmu, o dzieło, o roboty budowlane, deweloperskich;
 • roszczenia wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia;
 • odszkodowania i zadośćuczynienie, w tym za wypadki komunikacyjne, za błędy w sztuce lekarskiej (w tym błędy stomatologów), od biur podróży za nieudany urlop, zalania, pożary i inne zdarzenia powodujące obowiązek odszkodowawczy, za produkt niebezpieczny, od ubezpieczycieli oraz od innych podmiotów zobowiązanych do wypłaty odszkodowania, za naruszenie dóbr osobistych;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, m.in. :
  • najmu, dzierżawy, sprzedaży nieruchomości,
  • deweloperskich,
  • o dzieło,
  • o roboty budowlane,
  • o pracę,
  • zlecenie.

 

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu lub ustawy;
 • doradztwo w sprawach dziedziczenia (kolejność dziedziczenia ustawowego, roszczenia współspadkobierców, umowy dotyczące spadku);
 • unieważnienie testamentu;
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • przyjęcie i odrzucenie spadku;
 • dział spadku;
 • zachowek, zapis windykacyjny, wykonawca testamentu.