• Roman Konieczny - 664 886 814
  • r.konieczny@op.pl

Sprawy karne i wykroczeniowe

Sprawy karne i wykroczeniowe

  • udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem Klienta;
  • obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym przed wszystkimi instancjami;
  • obrona w sprawach o wykroczenia;
  • obrona w sprawach nieletnich;
  • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa;
  • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;
  • reprezentowanie osoby pokrzywdzonej oraz oskarżycieli posiłkowych we wszystkich instancjach postępowania w sprawie;
  • prowadzenie spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego;
  • dochodzenie odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.