• Roman Konieczny - 664 886 814
  • r.konieczny@op.pl

Sprawy przed organem rentowym i przeciwko ZUS

Sprawy przed organem rentowym i przeciwko ZUS

  • odwołania od decyzji Zakładów Ubezpieczeń Społecznych
  • prowadzenie spraw dotyczących emerytur, w tym za pracę w warunkach szczególnych,
  • prowadzenie spraw dotyczących dotyczące rent,
  • prowadzenie spraw dotyczących zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
  • doradztwo w trakcie i po kontroli ZUS w firmie;
  • sporządzenie wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości wobec ZUS