• Roman Konieczny - 664 886 814
  • r.konieczny@op.pl

sprawy z zakresu prawa pracy

sprawy z zakresu prawa pracy

  • sprawy o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie;
  • sprawy o zapłatę wynagrodzenia;
  • sprawy dotyczące dyskryminacji, mobbingu, dyskryminowania seksualnego;
  • ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • odszkodowania za wypadki przy pracy;
  • odpowiedzialność materialna pracowników (w tym za mienie powierzone);
  • umowa o zakazie konkurencji;
  • zwolnienia grupowe;
  • przygotowywanie regulaminów prawa pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów BHP;